Copyright

Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op deze websites voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, muziek en opmaak) berusten bij International Performing Arts en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van International Performing Arts en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden.